Physical description

Hilger "Spekker" Photometer.