Historical information

Many Slovenian men were conscripted into Italian army to fight in war in Ethiopia in 1933
Veliko slovenskih moških je bilo vpoklicanih v italijansko vojsko, da so se borili v vojni v Etiopiji leta 1933.

Significance

There are not many photographs available from those times, especially of Slovenian soldiers.
Zelo redke so fotografije slovenskih vojakov iz tega časa.

Physical description

Silvester Bole in Italian army uniform, fought the Mussolini War in Ethiopia, 1933
Silvester Bole v italijanski vojaški uniformi. Boril se je v Mussolinijevi vojski v Etiopiji leta 1933.